Rozpoznawanie kwalifikacji zawodowych dla potrzeb transferu na europejskim rynku pracy

A A A

Pomożemy Ci ocenić, czy Twoje kompetencje zawodowe odpowiadają oczekiwaniom pracodawców polskich, niemieckich, portugalskich!

Celem niniejszego kwestionariusza ankiety jest uzyskanie przez absolwenta kształcenia zawodowego/ osobę pracującą lub zamierzającą podjąć pracę w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych w Polsce, Niemczech i Portugalii informacji na temat:

1. aktualnego poziomu swoich kompetencji/ stopnia przygotowania do podjęcia praktyki zawodowej,

2. poziomu zgodności swoich kompetencji (zawodowych, społecznych, kluczowych) w odniesieniu do oczekiwań pracodawców polskich, niemieckich i portugalskich.

Kompetencje zawodowe potrzebne do wykonywania zadań zawodowych w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych dotyczą diagnozowania usterek pojazdu samochodowego oraz naprawiania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Oceniasz swoje umiejętności dla dwóch kompetencji zawodowych, kompetencji społecznych i kluczowych.

Udzielone odpowiedzi na pytania pomogą określić luki kompetencyjne/ obszary wymagające dalszego rozwoju kompetencji.

Moduł „Instytucje edukacyjne” pomoże Ci odszukać właściwe instytucje oświatowe/ szkoleniowe, gdzie możesz rozwijać Twoje umiejętności.

 

Kompetencja zawodowa: Diagnozowanie usterek pojazdu samochodowego

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie diagnozowania podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Sporządzać zlecenie serwisowe pojazdu samochodowego do diagnostyki
Klasyfikować pojazdy samochodowe
Charakteryzować budowę pojazdów samochodowych oraz objaśniać zasady działania podzespołów i zespołów tych pojazdów
Przestrzegać norm dotyczących rysunku technicznego, części maszyn, materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych
Rozpoznawać elementy oraz układy elektryczne i elektroniczne
Stosować narzędzia i przyrządy pomiarowe do wykonania diagnostyki pojazdów samochodowych
Dobierać metody oraz określać zakres diagnostyki podzespołów i zespołów pojazdów
Wykonywać diagnostykę pojazdów samochodowych z użyciem przyrządów pomiarowych (silników, układów podwozia, nadwozia, ogumienia)
Interpretować wyniki badań diagnostycznych pojazdów samochodowych
Stosować programy komputerowe do diagnostyki pojazdów samochodowych,
Stosować przepisy ruchu drogowego i kierujących pojazdami
Podejmować i prowadzić działalność gospodarczą

Kompetencja zawodowa: Naprawianie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Przestrzegać zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ergonomii, ochrony środowiska w zakresie naprawy podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
Posługiwać się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń
Posługiwać się rysunkiem technicznym podczas prac montażowych i instalacyjnych
Lokalizować uszkodzenia zespołów i podzespołów samochodów osobowych
Demontować zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych
Dobierać metody naprawy pojazdów samochodowych
Dobierać zespoły lub podzespoły pojazdów samochodowych lub ich zamienniki do wymiany
Wymieniać uszkodzone zespoły i podzespoły pojazdów samochodowych z wykorzystaniem urządzeń i narzędzi warsztatowych
Dobierać materiały eksploatacyjne
Kontrolować jakość naprawy pojazdów samochodowych
Wykonywać okresową obsługę techniczną pojazdów samochodowych
Oceniać jakość wykonania naprawy i ustalać jej koszt
Sporządzać kosztorys naprawy

Kompetencje personalne i społeczne

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Ponosi odpowiedzialność za realizację zadań związanych z diagnostyką i naprawą pojazdów samochodowych
Jest kreatywny i konsekwentny w realizacji zadań
Przestrzega tajemnicy zawodowej
Potrafi oceniać swoje działania i działania swojego zespołu oraz przyjmować odpowiedzialność za ich skutki w zakresie usług naprawy pojazdów samochodowych
Pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach
Rozpoznaje własne potrzeby edukacyjne, aktualizuje swoją wiedzę i doskonali umiejętności zawodowe
Potrafi radzić sobie ze stresem

Kompetencje kluczowe

Przyjęta skala odpowiedzi od „5” do „1”, gdzie „”5” oznacza bardzo dobry poziom opanowania  umiejętności
a „1” bardzo niski poziom ocenianej umiejętności. 

Zaznacz, proszę,  rzeczywisty poziom Swoich umiejętności.

Wszystkie pola są wymagane.

Rozwiązywanie problemów
Współpraca w zespole
Komunikacja ustna w języku ojczystym i obcym
Planowanie i organizowanie pracy
Sprawność motoryczna
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji
Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.